מיטל לוי כהן

מנהלת שיווק ושותפויות

כתובת דואר אלקטרוני: meitallc@matnasim.org.il

מספר טלפון: