רוית קופל

מנהלנית

כתובת דואר אלקטרוני: reim@matnasim.org.il

מספר טלפון: