הילית לחמי

מנהלת פרויקטים ואירועים

כתובת דואר אלקטרוני:

מספר טלפון: