דקלה ביאליק

מנהלת התכנית

כתובת דואר אלקטרוני: diklab@matnasim.org.il

מספר טלפון: 054-2472006