אסף אזר

מנהל התכנית

כתובת דואר אלקטרוני: asafazar@matnasim.org.il

מספר טלפון: 052-6066247