ניצה דינור

מנחה - מחוז דרום

M.A בעבודה סוציאלית קהילתית

nitzad@matnasim.org.il

050-6262737