שרי טרן חדד

מנחה - מחוז ירושלים

M.A בעבודה סוציאלית קלינית
M.S.W בעבודה סוציאלית

saraitaran@gmail.com

058-6451242