חגית רייכל

אחראית טיולים ואירועים

hagitr@matnasim.org.il

050-6814972