דקלה שמש

אחראית אירועים, טיולים ותקציב

diklash@matnasim.org.il

050-7358328