טליה קריים

מנהלת התכנית

talliabm@matnasim.org.il

050-7596273